Félegyházi Hírlap egyesült Félegyházi Híradó 1908. 10. 25.

Midőn az európai hírű budapesti lánchidat Klark Ádám műépítész befejezte és észrevették, hogy a hídfőt őrző kőoroszlánok nyelve hiányzik, nagy volt a zűrzavar és állítólag tragédia követte a felfedezést. Nem kisebb volt a zűrzavar a helybeli apácazárda épületének azon részében, ahol világi tanítónők hintik a jó magot a gyenge leánykák fogékony lelkébe. Mult csütörtökön kezdtek először fűteni a régi épület renovált termeiben. A III. osztály tantermének a kályhája azonban nagyon füstölt. Mivel látták, hogy szakértő beavatkozása nélkül nem boldogulnak, a zárda derék gondnokának rendeletére lakatos kerülgette a füstölgő kályhát, de nem talált benne hibát. Hátha korom rakódott a kéménybe, gondolták s kéményseprő után szaladtak. A kéményseprő fel a padlásra, a tetőre, le az emeletre, a földszintre futkosott. A körülállók pedig lesték, várták, az ok felderítését: miért füstöl a kályha.

– Hogyne füstölne kérem, – szól a kéményseprő – hiszen nincs kémény!

A feszült várakozást bámulás és nevetés követte, mely fokozódott, midőn Mayláth és Ujszászy építő-cég a helyszínen megjelent és tökéletes szakértelemmel, félremagyarázhatatlan igazsággal konstatálta, hogy tényleg nincs kémény, mert a nóta is mondja:

„Lenn a falu végén
Nem füstöl a kémény!”