Honoré de Balzac

francia regényíró

Honoré de Balzac (1799-1850), francia regényíró, a világirodalom legnagyobb alakjainak egyike

Balzac by P J David d Angers 1843.jpg

Neki tulajdonított idézetekSzerkesztés

 • Ha a sajtó nem volna, nem kellene feltalálni.
 • Minden emberi tehetség két alkotóelemből áll: türelemből és időből. A tehetséges embereknek erős az akaratuk, és keveset alszanak.
 • A fösvény csupán két érzelemre támaszkodik: a szeretetre, amelyet önmaga iránt érez, és a vágyra, hogy saját érdekeit kövesse.
 • Könnyebb jó szeretőnek lenni, mint jó férjnek, azon egyszerű oknál fogva, hogy például nehezebb szellemeskedni minden áldott nap, mint kedves dolgokat kitalálni - időnként.
 • Minden nagy vagyon mögött bűn rejtőzik.
 • A férjet sohasem bosszulja meg senki olyan jól, mit a feleség szeretője.
 • Az asszony aki annyira elővigyázatlan, hogy rajtakapják, megérdemli a sorsát.
 • A szeretőben magvannak mindazok a jó tulajdonságok és mindazok a hibák, amelyek a férjekben nincsenek meg.
 • Az asszony a férje számára olyan, mint amilyenné a férje faragta.
 • Az a férfi aki belép felesége öltözőjébe, vagy bölcs, vagy hülye.
 • A házasság tudomány
 • Férfi nem házasodhat meg anélkül, hogy ne tanulmányozta volna az anatómiát, és legalább egy nőt fel ne boncolt volna.
 • Az írónak azt a célt kell maga elé tűznie, hogy erkölcsileg megjavítsa maga korát, máskülönben csak hiú mulattatója az embereknek.
 • A mesterkélt csinosság éppen olyan a valódi irányában, mint a paróka a haj irányába.
 • A művészek nagy gyermekek, kik, midőn teremtő szerszámukat megragadják, óriássá válnak.
 • A művészet feladata nem a természet utánzása, hanem a kifejezése.

ForrásSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés

A Wikipédiában további adatok találhatóak