Közmondások és jelentésük

 • Azt se mondta, cseréljünk acélt. – Mogorván, szótlanul viselkedett.
 • Kifogyott belőle minden jóság, mint a vásári acélból. – Teljesen elromlott, használhatatlanná vált.
 • Könnyebb az acélt eltörni, mint meghajtani. – Akinek szilárd a jelleme, nem hagyja magát megalázni.A nyakas ember nem enged az elhatározásából.
 • Nyakas, mint az acél. – Makacs természetű.

Szerkesztés

 • Aki nem akar adni, azt mondja, hogy nincs. – Azért mondják, mert nem akarnak adni másoknak abból, amijük van.
 • Amit adsz, ne borsold meg! – Ne hánytorgasd fel, ha ajándékot adsz
 • Ha adnak, vedd el, ha ütnek, szaladj el! – Nem kell szerénykedni, ha kínálnak.Ha bántani akarnak, menj el!
 • Jobb adni, mint kapni. – Jobb, ha az ember jómódú, ezért segíthet másokon.
 • Kétszer ad, ki gyorsan ad. – A gyorsan nyújtott/kapott segítség a legértékesebb.
 • Könnyű adni, ami nem kell. – Az adományoknak akkor van igazi értéke, ha nem a feleslegből adományozzuk a rászorulóknak. aki rossz embernek ad, azt vissza nem kapja.

adjonistenSzerkesztés

 • Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. – Ahogy másokkal viselkedsz, ők is úgy viselkednek veled.
 • Jobb egy adjonisten száz fogadjistennél. – Mindegy, hogy mások milyenek, mi legyünk illemtudók.
 • Megverte a sok adjonisten. – Berúgott.

ágSzerkesztés

 • Árva, mint az ágon ülő madár. – Nagyon elhagyatott, teljesen árva.
 • Nem ad neki se az ág, se a Jézus segítséget. – Senki sem segít rajta.
 • Zöld ágra vergődik. – Kijut valami bajból.
 • Szegény embert még az ág is húzza. – Semmi se sikerül neki.

agárSzerkesztés

 • Fut, mint az agár. – Gyorsan fut.
 • Jól hajtanak az agarak. – Remény van valamire.
 • Ki vannak nyúlva kilenc agár hosszúra. – Nagyon bizalmasan vannak egymással.
 • Szaglál, mint az agár. – Kutat, nyomoz valami után.

ágySzerkesztés

 • Ágy alá temette minden szerencséjét. – Semmihez nincs szerencséje.
 • Ágy terhe. – Nagyon lusta, sokat heverésző ember.
 • Az Isten könnyebbítse meg az ágya szalmáját. – Haljon meg.
 • Bírja még az ágya lába. – Lehet még nektek gyermeketek.
 • Előbb felébredt, mint az ágy. – Nagyon korán felébredt.
 • Felkelne, ha az ágy is felkelne vele. – Nagyon szeret aludni, heverészni.
 • Meg van vetve az ágya a pokolban. – Nagyon gonosz ember.
 • Nagyobb az ágy a lepelnél. (Nagy az ágy, kicsiny a lepedő.) – Több a fölösleges járulék, mint maga a lényeg.
 • Nem lehet már ágy alá dugni. – Bizony megnőtt már ő is.
 • Olyan fáradt, hogy az ágy sír utána. – Nagyon fáradt, teljesen kimerült.

árnyékSzerkesztés

 • Árnyéka sem lehet. (Még az árnyékába sem férhet.) – Meg sem lehet közelíteni, sokkal hitványabb nála.
 • Az övé ám az árnyéka! – Ahhoz ugyan nem jut hozzá, abból bizony nem kap.
 • Fordul, mint az árnyék. – Folyton változtatja a nézeteit, a magatartását.

bSzerkesztés

babSzerkesztés

 • Nem babra megy a játék. – Fontos dologról van szó, nagy tét forog kockán.
 • Babot ettél? – Eszednél vagy?
 • Sok babot kell addig megenned. – Sokat kell még nőnöd, erősödnöd vagy okosodnod.
 • Babot is főznek valahol, nem csak lencsét. – Lesz még nekem jobb sorsom is.
 • Bolondnak tanács sárba vetett kalács.

borjúSzerkesztés

 • Bámul, mint borjú az új kapura.