Korán

az iszlám elsődleges forrása és szent irata

A Korán az iszlám elsődleges forrása és szent irata, az iszlám tantételei szerint Isten Mohamed prófétán keresztül kinyilatkoztatott szava, mely öröktől való.

A Korán mai formája.

Idézetek a mekkai szúrákból

szerkesztés

Az 1.szúra. A megnyitó

szerkesztés
 • Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében.
Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának,
a könyörületesnek és az irgalmasnak,
aki az Ítélet Napját uralja!
Néked szolgálunk és hozzád fordulunk segítségért.
Vezess minket az egyenesúton,
azoknak az útján, akik iránt kegyesnek mutatkoztál,
s ne azokén, akiket haragvásod sújt,
sem a tévelygőkén!

A 6.szúra. A jószágok

szerkesztés

(részlet)

 • Az evilági élet csak játék és mulatozás. A túlvilági élet bizony jobb azoknak, akik istenfélők. Vajon nem élnek az eszükkel?
Jól tudjuk, hogy mélyen elszomorít téged, az amit mondanak. Ám nem téged illetnek hazugsággal, hanem a vétkesek Allah jeleit tagadják.

A 10.szúra. Jónás

szerkesztés

(részlet)

 • Akik jóravalók, azoké lesz (majdan) a legjobb, és még több. És nem borítja majd orcáikat sem fekete por, sem megaláztatás. Ők azok, akiknek a paradicsom lesz az osztályrészük, és örökké benne lakoznak majd.
Akik pedig rossz cselekedetekre tettek szert, azoknak a rossz cselekedetekhez hasonló fizetség jár, és megalázás fogja őket borítani. Nem lesz senki aki oltalmazná őket Allahtól. orcáikat mintha az éj sötét darabja takarná. Ők lesznek a (Pokol) tüzére kárhozottak, s örökké benne (égnek) majd.

A 16.szúra. A méhek

szerkesztés

(részlet)

 • És Allah feladata az egyenes út. És van, aki elhajlik attól. Ha úgy akarta volna, mindannyiótokat az igaz útra vezetett volna.
És ő az, aki vizet bocsátott le az égből. Abból 8nyeritek) az italokat és abból (szökken szárba) a cserjés, amelyben legeltettek.
Véle sarjasztja néktek gabonát és az olajfákat és a pálmafákat és a szőlőskerteket és mindenféle gyümölcsöt. Bizony, jel van abban azok számára, akik elgondolkodnak.

A 39.szúra. A seregek

szerkesztés

(részlet)

 • Bizonyosan meghalsz, és ők is meghalnak.
Aztán a Feltámadás napján az uratok színe előtt perbeszálltok egymással.
És ki vétkesebb annál, aki hazugságokat eszelt ki Allah ellen és hazugságnak tartotta az Igazságot, amikor az eljött hozzá? Vajon nincs a hitetleneknek lakhelye a gyehennában?
Aki eljött az Igazsággal és akik hitelt adtak neki - azok istenfélők.
Meglesz nékik Uruknál (mind)az, mit akarnak - ez a jóravalók fizetsége -, hogy Allah eltörölje a legrosszabb cselekedeteiket és a legjobb cselekedeteik szerint fizessen nekik.

A 45.szúra. A letérdeplő

szerkesztés

(részlet)

 • Allah az aki szolgálatotokra kényszerítette a tengert, hogy a hajók az ő parancsára sietve haladjanak rajta és hogy törekedjetek az ő kegyelme után. Talán hálásak lesztek.
 • És szolgátokra kényszerítette azt, ami az egekben és a földön van: mindez tőle magától. Bizony, jelek vannak ebben azok számára, akik elgondolkodnak.
 

A 54.szúra. A Hold

szerkesztés

(részlet)

 • Lót népe hazugsággal vádolta az intéseket.
És kőzáporral vemhes vihart küldtünk rájuk - kivéve Lót családját. Megmentettük őket pirkadatkor
a mi kegyelmünkből. Így fizettünk meg annak aki hálás.
Intette pedig őket, hogy lesújtunk rájuk. Ám ők kételkedtek az intésekben.

A 74.szúra. A köpenybe burkolózó

szerkesztés

(részlet)

 • Hagyj engem azzal, akit egyedülinek teremtettem,
és bőséges vagyont juttattam neki,
és fiakat, akik mellette vannak.
És elegyengettünk neki minden utat,
és utána azt kívánja, hogy még többet adjak.
De nem! Dacolt ő a jeleinkkel!
És én a kaptatóval sújtom őt.

A 89.szúra. A hajnal

szerkesztés
 • Az ember pedig, ha Ura próbára teszi őt, úgy, hogy nagylelkű és kegyes hozzá, akkor azt mondja: "Nagylelkű volt hozzám az Uram."
Amikor azonban úgy teszi őt próbára, hogy szűkmarkúan méri a gondoskodást, akkor azt mondja: "Megalázott engem az Uram."
De nem! Ti nem vagytok nagylelkűek az árvához,
nem ösztönözitek egymást a szegények táplálására,
falánk habzsolással faljátok fel az örökséget,
és szerfelett szeretitek a vagyont.

A 112.szúra. Az őszinte hit

szerkesztés
Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében.
 • Mond: "Ó Allah az egyedülvaló,
Allah az örökkévaló!
Nem nemzett és nem nemzetett,
És senki nem fogható hozzá,"

Idézetek a medinai szúrákból

szerkesztés

A 24.szúra. A világosság

szerkesztés

(részlet)

 • Ti hívők! Ne lépjetek be mások házába, amíg nem kértek engedélyt, és nem üdvözlitek a ház népét! Ez jobb nektek! Talán hallgattok az intő szóra.
És ha nem leltek ott senkit, akkor ne lépjetek be, amíg nem kaptok engedélyt! és ha azt mondják nektek: "Forduljatok vissza!" - akkor forduljatok vissza! Ez illendőbb nektek! Allahnak tudomása van arról, amit cselekesztek.
Ám nem róható föl vétketekül az, hogy lakatlan házakba lépjetek be, ahol van valami, ami hasznos nektek. Allah tudja, amit kinyilvánítotok, és amit elrejtetek.
 
Korán oldal a 8-9.századból

Az 57.szúra. A vas

szerkesztés

(részlet)

 • Azok a férfiak és nők, akik alamizsnálkodnak és dícséretes kölcsönt adnak Allahnak, azoknak megkétszereződik az, és nagylelkű fizetség lesz az osztályrészük.
Akik hisznek Allahban és a küldötteiben, azok lesznek Urunk színe előtt az igazak és a tanúk. Fizetség és világosság lesz az osztályrészük. Akik azonban akik hitetlenek és hazugsággal vádolják jeleinket, ők a Pokolra kárhozottak.

A 65.szúra. A válás

szerkesztés

(részlet)

 • A tehetős tehetsége szerint fizessen! Akinek pedig pontosan kiméretett az ellátása, az annak megfelelően fizessen, ahogy Allah adott neki! Allah nem követel többet senkitől, mint amennyit adott neki. Allah könnyebbséget fog adni a nehézség után.

A 76.szúra. Az ember

szerkesztés

(részlet)

 • Teremtettük az embert (a férfi és a nő) összevegyült magvából, hogy próbára tegyük őt. És hallást és látást adtunk neki.
És az (egyenes) útra vezéreltük őt, legyen bár hálás vagy hálátlan.
A hitetleneknek láncokat, bilincseket és lángoló tüzet készítettünk elő.
A tiszta hitűek olyan kupából isznak, amelyben (a borhoz) kevert víz kámforral (fűszerezett) -
olyan forrásból, amelyből - bőségesen fakasztva - Allah szolgái isznak.
Ők (azok), akik teljesítik fogadalmukat és félnek egy naptól, amelynek a szörnyűsége szétárad.

A 110.szúra. A segítség

szerkesztés
 • Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében.
 • Amikor eljön Allah segítsége és a győzelem,<br
és (amikor) látod, hogy az emberek seregestül csatlakoznak Allah vallásához,
akkor hirdesd Allah dicsőségét és kérj tőle bocsánatot!
ő kész a kiengesztelődésre.
 • Korán (Fordította: Simon Róbert): Helikon Kiadó. Budapest, 1987.

Külső hivatkozások

szerkesztés
 • Korán[1]
 • Korán értelmezés[2]
A Wikipédiában további adatok találhatóak
Korán témában.
 
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Qur'an témájú anyagokat.