Luther Márton, németül Martin Luther (eredetileg Martin Luder; * 1483. november 10., † 1546. február 18. Eisleben) a protestáns reformáció szellemi atyja.

Martin Luther,
id. Lucas Cranach festménye, 1529
 • Légy bűnös és vétkezz erősen, de higgy erősebben s örvendj Krisztusban.
 • Soha semmi jó nem születik az erőszakból.
 • Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.
  • Itt állok, másként nem tehetek. Isten segítsen meg. Ámen.
  • (Állítólagos beszéde a Worms-i birodalmi gyűlésen. 1521 Április 18)
 • Aki nem szereti a bort, az asszonyt és a dalt, bolond marad egész életében.
 • Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.
 • A gondolatok vámmentesek.
 • Az orvosság beteggé, a matematika szomorúvá, a teológia bűnössé teszi az embert.
 • Erős vár a mi Istenünk. [1]
 • Ó, mily boldogok lennének a parasztok, ha saját javukat felismernék!
 • Aki húszévesen nem szép, harmincadik évében nem erős, negyvenévesként nem okos, ötvenévesként nem gazdag, annak már nincs reménye.
 • Míg éltem, rontásod voltam - ha meghalok, halálod leszek.
 • Mindenki találja meg a saját leckéjét.
 • Élet közepette is körülvesz a halál.
 • A világ azt akarja, hogy megcsalják, tehát csalassék meg.
 • Semmit sem veszíthetek, mert semmim sincs.
 • Erős a bor, erősebb a király, még erősebbek az asszonyok, de az igazság a legerősebb.
 • Íme, beláthatod, hogy bár Isten engedi a gonoszt, amikor a Gonoszban és a Gonosz által cselekszik, de mégsem cselekszik gonoszul, noha a gonoszt a Gonosz által végezteti el.
 • Wir sein pettler. Hoc est verum.
  • Koldusok vagyunk. Ez az igazság.
 • Vernunft... ist die höchste Hur, die der Teufel hat.
  • Az Értelem... az ördög legnagyobb szajhája.
 • Az értelmet át kell verni, meg kell vakítani, és el kell pusztítani. A hitnek lábbal kell taposnia minden értelmet, érzéket, és megértést, és bármit is lát figyelmen kívül kell hagyni és... semmit sem ismerni, csak az Úr szavát.
 • Úgy gondolom, hogy (a lőfegyvereket) maga a Sátán találta fel, mert ellenük nem lehet közönséges fegyverekkel és ököllel védekezni. Minden emberi erő elszáll, amikor lőfegyverekkel találkozik. Az ember meghal, mielőtt meglátná mi közelít.
 • A béke fontosabb minden igazságnál; és a béke nem az igazságért van, hanem az igazság van a békéért.
 • Az igazság egy átmeneti dolog, amely végül véget ér; de a lelkiismeret örökkévaló, és soha nem szűnik.
 • Ha a nő elfárad, vagy akár meghal, az nem számít. Haljon csak meg gyerek szülése közben - azért van.
 • Isten kegyelméből, igen jól ismerem a Sátánt. Ha a Sátán így ki tudja fordítani Isten szavát, és megrontani az írásokat, akkor mit fog csinálni az én szavaimmal – vagy másokéval?

Egy Luther-anekdota

szerkesztés

Lutherhez egyszer elment egy fiatal paptársa és azt mondta:

– Doktor úr, nagyon nagy baj van.
– Mi a baj?
– Az, hogy néha én magam sem hiszem, amit prédikálok.

Luther összetette a kezét és felnézett az égre:

– Hála neked uram, mert azt hittem, hogy csak én vagyok így ezzel.
 • Bölcsességek könyve, Kristó Nagy István, Winner, 1997, ISBN 9638528974
A Wikipédiában további adatok találhatóak
Luther Márton témában.