René Descartes

francia filozófus, természetkutató, matematikus (1596–1650)

René Descartes (1596-1650) francia filozófus, matematikus.

René Descartes
Lásd még
Szócikk a Wikipédiában
Művek a Cervantes Virtualon
Művek a Project Gutenbergben

Neki tulajdonított idézetek

szerkesztés
 
Principia philosophiae, 1685
 • Dubito, ergo cogito, ergo sum.
  • Kételkedem, tehát gondolkodom, tehát vagyok.
 • Legfőbb kívánságom mindig az volt, hogy megtanuljam az igazat megkülönböztetni a hamistól avégből, hogy tisztán lássak cselekvéseimben és biztonsággal haladjak előre ebben az életben.
Értekezés a módszerről
 • Nem elég..., hogy valakinek jó esze legyen; a fő dolog az, hogy azt jól alkalmazza. A legnagyobb lelkek éppúgy képesek a legnagyobb vétkekre, mint a legnagyobb erényekre; s akik csak lassan haladnak, de mindig az egyenes úton maradnak, sokkal tovább érhetnek, mint azok, akik szaladnak, de eltávolodnak az egyenes úttól.
 • A józan ész az a dolog, amely a legjobban oszlik meg az emberek között: mert mindenki azt hiszi, hogy annyit kapott belőle, hogy még azok sem szoktak maguknak többet kívánni, mint amennyiük van, akiket minden más dologban csak igen nehéz kielégíteni.
 • ...amit józan értelemnek vagy észnek nevezünk - természettől fogva egyenlő minden emberben; úgyhogy véleményeink nem azért különböznek, mert egyesek okosabbak másoknál, hanem azért, mert gondolataink különböző utakon járnak...
 • Ha... többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna.
 • ... csak úgy tudhatom meg az emberek igazi nézeteit, ha inkább arra figyelek, amit tesznek, mint arra, amit beszélnek...
 • ... minden jó könyv olvasása olyan, mintha elmúlt századok legderekabb embereivel, e műnek szerzőivel társalognánk...
 • ... minden dologról csak egy igazság van, s aki azt megtalálja, annyit tud a dologról, amennyit egyáltalán tudni lehet róla ...
 • ... a megismerés nagyobb tökéletesség, mint a kételkedés ...
 • ... inkább magamat győzzem le, mint a sorsot, inkább kívánságaimat változtassam meg, mint a világ rendjét ...
 • ... a kísérletekre annál inkább szükség van, minél előbbre haladtunk a megismerésben.
 • Az a puszta elhatározás, hogy az ember elvet mindent, amiben hitt azelőtt, nem mindenki számára követendő példa.
 • ... barátaink ítéleteit is gyanúval kell fogadnunk, ha kedvezők ránk nézve.
 • ... ha lehetséges valamilyen eszközt találni, amely általában okosabbakká és ügyesebbekké teheti az embereket, mint eddigelé voltak, azt csak az orvostudományban kereshetjük...
 • Ha nem tudjuk felismerni a legigazabb nézetet, a legvalószínűbbet kell követni.
 • Már az iskolában megtanultam, hogy nem gondolhatok olyan furcsa és hihetetlen dolgot, amelyet valamely filozófus már előbb ne állított volna.
 • A beszédhez igen kevés észre van szükség.

Lásd még

szerkesztés

Külső hivatkozások

szerkesztés
A Wikipédiában további információk találhatóak