„Kereszténység” változatai közötti eltérés

a
=== Keresztény pedagógiatankönyvből ===
 
# A keresztény ismeretelmélet elkerüli az idealista és materialista egyoldalúságot. Az idealizmus úgy hangsúlyozza a szellem magasabbrendűségét, hogy közben az anyag valódi értéke elhomályosul. A keresztény felfogás középpontjában a megtestesülés áll, tehát egyaránt megbecsüljük a szellemet és az anyagot. Úgy gondoljuk, hogy gazdagodást jelent, ha egy eszme az anyagban is megjelenik, Krisztus a szentségekkel az ember testét és lelkét egyaránt megszenteli. [...] A materializmus logikáját [[Baruch Spinoza|Spinoza]] vitte végig következetesen: „Az ember olyan, mint egy kukac; úgy is viselkedjék tehát, mint egy kukac, akkor boldog lesz.”
# Valakit „semlegességre” kényszeríteni súlyosan sérti az emberi szabadság tiszteletét. Mivel az iskola célja a gyermek "emberré válását" segíteni, ehhez a világnézet-formálás is hozzátartozik. [...] Az emberi életből nem lehet kiiktatni az elkötelezettségek vállalását. Példaként azt említjük, hogy az anyanyelv megtanulása elköteleződést jelent, ugyanakkor eszközt ad a kezünkbe az összes többi nyelv elsajátításához. Jól tudjuk, hogy nemi identitásunk vállalása lényegileg tartozik hozzá személyiségünk érettségéhez.
# ''Albert Einstein'' találóan fogalmazta meg, hogy a fizika úgy lett nagyhatalom, hogy lemondott a lényeg kereséséről, s kutatásaiban megelégedett a felszínes, fenomenológiai vizsgálódással. A fizika ezt megteheti, de az ember nem! Ahhoz, hogy hogyan éljünk, tudnink kell, miért élünk. ''Sigmund Freud'' szerint, aki felteszi a lét értelmére vonatkozó kérdést, ezzel már elárulta, hogy beteg, mert felesleges libidókészlete van. Hogy ki a beteg, erről nekünk más véleményünk van, de az biztos, hogy akinél minden a libidó körül forog, az nem teszi fel a lét értelmére vonatkozó kérdést. Láthatjuk tehát, hogy a szaktudományos kiválóság még egyáltalán nem jelenti azt, hogy valaki az egész életet átfogó világnézeti, filozófiai kérdésekben is jártas lenne.