„Joszif Visszarionovics Sztálin” változatai közötti eltérés

a (→‎Források: ábécébe)
(→‎Idézetek Sztálintól: Kiegészítés.)
*A proletariátus diktatúrájának kivívása és megtartása lehetetlen a párt nélkül, mely éppen szilárdsága és vasfegyelme folytán erős. Vasfegyelme azonban elképzelhetetlen a pártban az akarat egysége nélkül, a párt összes tagjainak teljes és feltétlen cselekvésbeli egysége nélkül.
*...magával a szabadsággal, elvtársak, jóllakni vajmi bajos.
*Az írók azt gondolják, hogy ők politikával nem foglalkoznak. Az ember írt valami szépet, és kész...de ott vannak a kártékony gondolatok, amelyek megmérgezik az ifjúság tudatát.
*Minden okunk megvan azt remélni, hogy Németország és a Szovjetunió vérben megszilárdult barátsága töretlen lesz.
*Azt akarják, hogy egyezségbe bocsátkozzam velük. Nem teszem. A háború, az háború.
*Kormányunk nem kevés hibát követett el, voltak kétségbeesett pillanatok 1941 - 1942-ben...Más nép azt mondta volna kormányának: nem váltottátok be a hozzátok fűzött reményeket, menjetek el, más kormányt állítunk fel...De az orosz nép nem tette ezt, mert hitt kormánya politikájának helyességében, és vállalta az áldozatokat, hogy biztosítsa Németország szétzúzúsát...
*Ez a háború nem olyan, mint az eddigiek: aki a hadseregével behatol egy területre, az ott érvényre juttatja a maga társadalmi rendjét...
*Azon vagyunk és azon leszünk, hogy az eljövendő lengyel kormányról szóló tárgyalásokon csak olyan emberek vegyenek részt, akik tettekkel bizonyították a Szovjetunióhoz való baráti viszonyukat, és akik becsülettel készek együttműködni a szovjet állammal.
*Végeredményben most már rendelkezünk egy kialakult és minden megpróbáltatást kibíró szocialista állammal, amelynek szilárdságát megirigyelhetné bármely nemzeti állam a világ bármely részén.
*A kapitalizmus és a kommunizmus békés egymás mellett élése teljességgel lehetséges, ha az együttműködést mindkét fél kívánja, ha készek teljesíteni a magukra vállalt kötelezettségeket, és ha betartják az egyenlőség és a más államok ügyeibe való be nem avatkozás elvét.
*Olyan szocializmust, amelyben minden ember egyforma fizetést, ugyanannyi húst, azonos mennyiségű kenyeret, teljesen azonos és egyforma mennyiségű élelmiszert kapna és egyforma ruhát viselne - ilyen szocializmust a marxizmus nem ismer..."Mindenki képességei szerint, mindenkinek munkája szerint" - így hangzik a marxizmus formulája, azaz a kommunizmus első szakaszának formulája.
*Ki tudja, lehet, hogy Rákosi amerikai ügynök.
*Elég volna a kisujjamat mozdítani és Tito nincs többé. Meg fog halni.
*Nem állnak jól a dolgok. összeesküvést lepleztünk le Leningrádban, és Moszkvában is hemzsegnek a pártellenes elemek.
*Nekem végem - mondta fennhangon magában. - Nem bízom senkiben, még saját magamban sem.
*Az ellenség, az ellenséges ügynök mindig a legfőbb, a legveszélyesebb ellenségeit akarja megsemmisíteni, vagyis a legkiválóbb bolsevikokat, és a párt, az állam legjobb bolsevikjait, a legaktívabb vezetőit!
 
==Sztálinról írták/mondták==
511

szerkesztés