„Joszif Visszarionovics Sztálin” változatai közötti eltérés

*Szerintem jobban volt informálva, mint Roosevelt, realistább volt, mint Churchill, és sok tekintetben ő volt a legsikeresebb e háború vezérei közül. (''Harriman'')
*Sztálin Oroszországot faekével vette át, és atombombával hagyta az utókorra. (''Churchill'')
*Sztálin fokról fokra létrehozott egy hatalmas ideológiai apparátust, és írásai ennek folytán csak úgy hemzsegnek a Marx-, Engels-, Lenin - idézetektől, s ezeket - bár leegyszerűsíti őket - olykor még csak nem is fordítja ki eredeti jelentésükből. Össze kell gyüjtenigyűjteni Sztálinnak az új módszert valóban jellemző téziseit, és rendszeres módszertani összefüggésbe kell ágyazni őket, hogy megmutathassuk, hogyan alakult ki és erősödött meg a taktika teljhatalma és uralma az elmélet fölött. (''Lukács György'')
*Úgy mentem el Moszkvába, mit egy szuverén állam külügyminisztere, és úgy jöttem vissza, mint Sztálin csatlósa. (''Masaryk'')
*A gazda azt akarja, hogy mielőbb leszámoljunk Titóval. (''Berija'')
*Amikor eljöttünk Sztálintól, az egyszerű, a halhatatlan, a zseniális, de hús-vér embertől, éreztük, hogy el fog múlni ez a nehéz kor, és ő teszi majd, hogy elmuljonelmúljon. (''Gyilasz'')
*Sztálinban az egész haladó emberiség szeretett vezérét és tanítóját tiszteli. (''Malenkov'')
*A gigászi szovjet hadsereg, amely a háború alatt született, Sztálin elvtárs közvetlen vezetése és a sztálini haditudomány alapján jött létre. (''Molotov'')
*A legtöbb népi demokráciában Sztálin elvtársról már elneveztek várost és üzemet. Nálunk még ilyen nincs. Úgy kellene megcsinálni a dolgot, hogy az építkezésen a dolgozók ezreinek mozgalmává váljék Sztálin elvtárs nevének felvétele. (''Gerő Ernő'')
*Sztálin a saját embereire lőtt. A forradalom veteránjaira. Ezen önkénye miatt ítéljük el őt...Nem kevés kegyetlen zsarnok volt az emberiség történetében, de végül mindük fejére lehullott az a bárd, amellyel maguk is fenntartották uralmukat. (''Hruscsov'')
*Elvtársak, én csak azért voltam képes túlélni a legborzalmasabb pillanatokat, mivel örökkön a szívemben hordoztam Lenint, és vele tanácskoztam meg, hogy mit kell tennem. Tegnap ismét tanávsottanácsot kértem tőle. Úgy állt előttem, mintha élne, és azt mondta: "Nem jó nekem Sztálin mellett feküdnöm, aki annyi rosszat tett a pártnak." (''Abramova'')
*A törvénysértéseket Berija hánytorgatta fel, aki részletesen bizonyította, hogy tulajdonképpen azt csináltam Magyarországon, amit Sztálin a SZU -banSzovjetunióban. (''Rákosi Mátyás'')
*A mauzóleumtól nem messze ástak egy mély gödröt, belehelyezték a koporsót Sztálin holttestével; a gödröt nem földdel temették be, hanem belezúdítottak egy teherautóra való bvetontbetont. Tetejére gránitlapot helyeztek, ezzel a felirattal: "J.V.Sztálin, 1879 - 1953." Az összes többi, Szverdlov, Frunze, Dzserzsinszkij, Kalinyin és Zsdanov, aki ott nyugszik, mellszobrot kapott a sírjára. Sztálin a maga szerény táblájával, mellszobor nélkül olyan volt köztük, mint egy fekete bárány. (''Medvegyev'')
 
==Források==
Névtelen felhasználó