„Van egy álmom” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
'''[[Martin Luther King]]''' beszéde
{{Nincs bevezető}}
{{Forma}}
 
[[Martin Luther King]] beszéde
 
100 évvel ezelőtt egy amerikai, akinek jelképes árnyékában állunk, aláírta az egyenjogúsági kiáltványt. Ez a nagy jelentőségű törvény néger rabszolgák milliói reményeinek vált hatalmas jelzőtüzévé, rabszolgáknak, akik súlyos igazságtalanság kínjai közepette éltek. Úgy jött el ez a pillanat mint egy örömteli hajnal, amely véget vetett a rabság szörnyű éjszakájának.
 
Végzetes lenne a társadalom számára, ha szemet hunyna a pillanat fontossága felett és alábecsülné a feketék határozottságát. A feketék tömeges
elégedetlenségének tikkasztó nyara nem múlik el addig, amíg el nem következik a szabadság és egyenlőség felpezsdítő ősze. 1963 nem valaminek a vége, hanem csak a kezdet. Azok számára, akik azt remélték, hogy a feketéknek ki kell engedniük a gőzt és ezután elégedettnek kell lenniük, gyorsan felébrednek, ha a nemzet visszatér a szokásos kerékvágásba. Sem pihenésre, sem pedig nyugalomra nem lesz mód Amerikában mindaddig, amíg nem biztosítják az állampolgári jogokat a feketék számára. A lázadás forgószele mindaddig folytatódni fog (hogy nemzetünket alapjaiban felrázza) amíg az igazság fényes szele el nem érkezik.
elégedetlenségének tikkasztó nyara nem múlik el addig, amíg el nem következik a
szabadság és egyenlőség felpezsdítő ősze. 1963 nem valaminek a vége, hanem csak
a kezdet. Azok számára, akik azt remélték, hogy a feketéknek ki kell engedniük
a gőzt és ezután elégedettnek kell lenniük, gyorsan felébrednek, ha a nemzet
visszatér a szokásos kerékvágásba. Sem pihenésre, sem pedig nyugalomra nem lesz
mód Amerikában mindaddig, amíg nem biztosítják az állampolgári jogokat a
feketék számára. A lázadás forgószele mindaddig folytatódni fog. (hogy
nemzetünket alapjaiban felrázza) amíg az igazság fényes szele el nem érkezik.
 
De van valami, amit el kell mondanom népemnek. A minket megillető hely megszerzésének folyamatában nem vétkezhetünk hibás tettekben. Ne akarjuk úgy csillapítani szabadságszomjunkat, hogy a keserűség és a gyűlölet poharát ürítsük.
megszerzésének folyamatában nem vétkezhetünk hibás tettekben. Ne akarjuk úgy
csillapítani szabadságszomjunkat, hogy a keserűség és a gyűlölet poharát
ürítsük.
 
Küzdelmünket örökké a méltóság és a fegyelem magas síkján kell vezetnünk. Nem engedhetjük, hogy alkotó tiltakozásunk fizikai erőszakká korcsosuljon. Újra és újra fel kell emelkednünk a fenséges magasságokig, ahol a fizikai erő a lelki erővel találkozik. Az a csodálatos új harciasság (amely a fekete közösséget eltöltötte) nem vezethet minket arra, hogy bizalmatlanok legyünk minden fehérrel szemben. Sok fehér testvérünk - amint az megmutatkozott abban, hogy ma itt megjelentek - szintén ráeszmélt arra, hogy az ő sorsuk kapcsolatban van a
Küzdelmünket örökké a méltóság és a fegyelem magas síkján kell vezetnünk. Nem
miénkkel és az ő szabadságuk kibogozhatatlanul össze van kötve a miénkkel. Mi nem léphetünk egyedül.
engedhetjük, hogy alkotó tiltakozásunk fizikai erőszakká korcsosuljon. Újra és
újra fel kell emelkednünk a fenséges magasságokig, ahol a fizikai erő a lelki
erővel találkozik. Az a csodálatos új harciasság (amely a fekete közösséget
eltöltötte) nem vezethet minket arra, hogy bizalmatlanok legyünk minden
fehérrel szemben. Sok fehér testvérünk - amint az megmutatkozott abban, hogy ma
itt megjelentek - szintén ráeszmélt arra, hogy az ő sorsuk kapcsolatban van a
miénkkel és az ő szabadságuk kibogozhatatlanul össze van kötve a miénkkel. Mi
nem léphetünk egyedül.
 
Amint előrehaladunk, meg kell fogadnunk, hogy tovább menetelünk előre. Nem fordulhatunk vissza. Vannak, akik megkérdezik a polgárjogi harcosokat: Mikor lesztek elégedettek? Soha nem lehetünk elégedettek addig, amíg a feketék rendőri brutalitás kimondhatatlan rémtetteinek áldozatai. Soha nem lehetünk elégedettek, ameddig utazástól kimerült testünk nem térhet nyugovóra az autópályák moteljeiben és a városi szállodákban. Nem lehetünk elégedettek mindaddig, míg a feketék fő mobilitása abban áll, hogy egy kisebb gettóból egy nagyobba költözhetnek. Nem lehetünk elégedettek addig, míg Mississippi feketéi nem szavazhatnak, New York feketéi pedig úgy vélik, nincs miért szavazniuk. Nem, mi nem vagyunk elégedettek és nem is leszünk azok, amíg le nem gördül az igazság mint a víz, a becsület pedig mint az erős áramlat.
Amint előrehaladunk, meg kell fogadnunk, hogy tovább menetelünk előre. Nem
fordulhatunk vissza. Vannak, akik megkérdezik a polgárjogi harcosokat: Mikor
lesztek elégedettek? Soha nem lehetünk elégedettek addig, amíg a feketék
rendőri brutalitás kimondhatatlan rémtetteinek áldozatai. Soha nem lehetünk
elégedettek, ameddig utazástól kimerült testünk nem térhet nyugovóra az
autópályák moteljeiben és a városi szállodákban. Nem lehetünk elégedettek
mindaddig, míg a feketék fő mobilitása abban áll, hogy egy kisebb gettóból egy
nagyobba költözhetnek. Nem lehetünk elégedettek addig, míg Mississippi feketéi
nem szavazhatnak, New York feketéi pedig úgy vélik, nincs miért szavazniuk.
Nem, mi nem vagyunk elégedettek és nem is leszünk azok, amíg le nem gördül az
igazság mint a víz, a becsület pedig mint az erős áramlat.
 
Nem feledkezem meg arról, hogy közületek néhányan megpróbáltatások és