„Kereszténység” változatai közötti eltérés

: „Isten nem valamiféle uralkodó, aki a felhők tetején ül aranytrónuson s onnan ítélkezik emberi mértékkel. Isten törvény. A szeretet és a jóság törvénye. Az örökkévalóság törvénye. Az élet törvénye. Az igazság, az összhang, a szépség ... a mindeneket összefogó és egybekapcsoló nagy együttműködés törvénye, melynek összhangjában az óriás naprendszerek éppen olyan fontosak, mint a legapróbb porszem. Ez a megdönthetetlen erejű törvény az, amit Istennek nevezünk ősi magyar szóval. S valahányszor engedelmesen beállunk ennek a törvénynek a sodrába, és azt cselekedjük, amit ez a törvény, amely bennünket létrehozoztt és életben tart, tőlünk megkíván; se nyomorúság, se betegség, se semmiféle földi hatalom le nem főzhet, még csak meg sem félemlíthet bennünket.”
::: (Szőlőhegyi beszéd, 1974)
 
 
== [[Carl Gustav Jung]] ==
 
: „Vitathatatlan, hogy az ember, mint a dolgok mértéke, a pszichológiai szemléletmód révén a látómező középpontjába került. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy jogralan jelentőséget tulajdonítanánk neki. Már a nagy világvallások, mint például a buddhizmus és a kereszténység is helyet biztosított az ember számára, sőt a kereszténység ezt a tendenciát még azzal a dogmával is aláhúzta, hogy maga Isten vált emberré. És ezt az elismerést a világ egyetlen pszichológiája sem szárnyalhatja túl."
::: (Az alkímiai konjunkció, 1994)
 
== Egyéb ==