Széchenyi István

(1791–1860) magyar politikus, író, polihisztor, közgazdász, közlekedési miniszter

Sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi István, (1791-1860) politikus, író, a „Legnagyobb magyar”, eszméi, működése és hatása által a modern, az „Új Magyarország” egyik megteremtője.

Széchenyi István
Széchenyi Barabás Miklós festményén (1836)
Széchenyi Barabás Miklós festményén (1836)
Lásd még
Szócikk a Wikipédiában
Művek a Wikiforrásban
Médiaállományok a Wikimédia Commonsban
 • Angliában csupán három dolog az amit az embernek meg kell tanulnia: az alkotmány, a gépek és a lóverseny.
 • Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa milyen keveset is tud.
 • Az ember élete két részből áll. Az elsőben reménylünk egy boldog jövőt, a másodikban bánkódunk elkövetett hibáink felett. E két időszak között alig marad egy percünk a csendes, boldog élvezetre.
 • Akkor élsz, ha másokért élsz.
 • Mióta élek, kimondhatatlan vágy létezik lelkemben Magyarország kifejtésére.
 • Nekem itt szavam nincs. Nem vagyok tagja a követek házának. De birtokos vagyok; és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egyévi jövedelmét föláldozom reá.
 • A Hitel lábra állítását tettem systemám alapkövéül, mert annak nemléte, mint a honi tapasztalás mutatja, legtehetősb nemzetségeinket is megsemmisíti; léte pedig már a legtehetetlenebbeket is bizonyosan előmozdítaná.
 • Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazánkfia, hanem inkább előre; nincs annyi gondom tudni "valaha mik voltunk", de inkább átnézni, "idővel mik lehetünk, s mik leendünk". A múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnk urai vagyunk.
 • Sokan azt gondolják: Magyarország - volt;- én azt szeretném hinni: lesz!
 • Ha vagy 3-400 000 emberélettel megvásárolnók azt, hogy az idő szellemének mi jelöljük ki az utat, s magyar honunknak minden lakosait fölszabadítsuk, akkor valóban részemről nem drágállanám a vásárt.
 • Ne törekedjünk hiába a víznek hegy ellen vitelére, s ne reméljük, hogy a teher felfelé essék; de eszközöljük inkább azt, hogy nemcsak tiszteletre, de még barátságra, sőt szeretetre méltóak is legyünk, hogy tapasztalásaink, szebb szokásaink s öntartásunk társaságunkat kívánatossá, mulatságossá és bájolóvá tegye.
 • Merjünk nagyok lenni, s valóban nem oly nehéz, de legyünk egyszersmind bölcsek is!
 • Nem, mi nem születtünk reformátoroknak - elõbb mi magunkat kell megreformálnunk. Látogatnunk kell az alázat, az önmegtagadás iskoláját.
 • Közlegény-sorban állni és kitüntetés nélkül gyakorolni polgári erényt, niha szintoly magasztos állás és szintoly szent kötelesség, mint állani a dolgok élén.
 • Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának s ezáltal az egész emberiségnek.
 • Az én politikám biztos volt, de lassú. Kossuth egy kártyára tett mindent, és legalább idáig annyit nyert a hazának, mint amennyit az én politikám 20 év alatt nem bírhatott volna előállítani!
 • Time is more than money – (Levél Béla fiához)
 • Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember.
 • Ki igen sokféle akar lenni, aligha lehet tökéletes egyféle. (A Hitelből)
 • Nem elég mai időkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni.
 • Magyarnak lenni nehéz, de nem lehetetlen.