Thomas Hobbes

angol filozófus

Angol filozófus, a metafizikától mentes filozófiai rendszert akart kiépíteni a kor tudományos vivmányaira és a matematikára támaszkodva. Legismertebb műve a Leviatán.

Thomas Hobbes

Idézetek szerkesztés

  • Bellum omnium contra omnes (Mindenki háborúja mindenki ellen)
  • Ilyen körülmények közt nincs helye a szorgalomnak, mert a gyümölcse bizonytalan, ezért aztán nincs se földművelés, se hajózás, se tengeren túlról behozott áru, se kényelmes épület, nincsenek nagy erőt igénylő tárgyak ide-oda szállításához szükséges eszközök, semmiféle hírszerzés a Föld ábrázatára vonatkozóan, se időszámítás, se művészetek, se irodalom, se társadalmi érintkezés, s a mi a legrosszabb: örökös félelem uralkodik, az erőszakos halál veszélye fenyeget, s az emberi élet magányos, szegényes, csúnya, állatias és rövid.
  • Az ember természeténél fogva szereti a szabadságot és a mások feletti uralmat.
  • Az értelem előírása, vagy általános szabálya, hogy mindenki békére törekedjék, ameddig annak elérésére reménye van, ha pedig erre nincs többé reménye, a háború minden eszközét és előnyét igénybe veheti és felhasználhatja.
  • Igazságosság és igazságtalanság fogalmáról csak akkor beszélhetünk, ha már létrejött egy olyan kényszerítő erő, amely büntetés kilátásba helyezésével nagyobb félelmet ébreszt bennünk, mint amekkora előnyt megállapodásaink megszegésétől remélhetünk, s így mindenkit egyformán a megállapodások betartására kényszerít...
  • Bármekkora is az emberek sokasága: ha cselekedeteiket egyéni nézeteik és vonzalmaik irányítják, nem várhatnak egymástól oltalmat vagy védelmet sem a közös ellenséggel, sem pedig az egymásnak okozott jogtalankodásokkal szemben.
  • Az emberi természetben a viszálykodásnak három fő okát találhatjuk: először a versengést, másodszor a bizalmatlanságot, harmadszor pedig a dicsvágyat.
Leviatán

Forrás szerkesztés

Thomas Hobbes: Leviatán, vagy az egyházi és világi állam anyaga, formája és hatalma.

Külső hivatkozások szerkesztés

A Wikipédiában további adatok találhatóak
Thomas Hobbes témában.