Unió utca

kolozsvári utca

Az Unió utca (románul Strada Memorandumului) Kolozsvár belvárosában található; egyike a város legrégibb utcáinak. Korábbi nevei: Monostor, Belső-Monostor, Bel-Monostor; 1990 óta Memorandului.

Misztótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz (1697) szerkesztés

(Istennek Kolosváron fekvő nagy haragjáról, abból származott egynéhány súlyos ostoriról és annak nevezetesen ez 1697 Esztendőben Pünköst Havának 6-dik napján iszonyú TŰZZEL való megpusztításáról melyben é Városnak siralmas sorsának lerajzolását és a' Megtérésre való Intést Istenhez nyújtott áhitatos könyörgő Ének rekeszti bé)

Azonban a' tűznek, mint mérges fenének
Híd utza következők,
Azt-is megemésztvén az ó várra innen
Tsakhamar haragozék
Monostor utza is, Sőt még a Piac is
É nagy romlást megérzék.

Felvinczi György: Kolozsvár a kuruc ostrom alatt (1706) szerkesztés

Monostorhoz ehhez farol egy igen szép utca,
E kezd telet s hideg szelet, ha közelít Luca,
Szélin kopog s közin csupog, ki közepét ussza,
Ez is szeret oly kenyeret, melynek forrott ducca.

Török Gyula: Zakata (1913) szerkesztés

Kolozsvár akkoriban vidámabban élt, és az egyetemi hallgató urak, a jogászok éppen Földes úr legendás százötvenezer pengőjét dáridózták el. Május havában részegen kocsikáztak egy bizonyos Burgya nevű ember nyári kocsmája felé. Ősszel a hosszantartó, édes erdélyi verőfényben kedves mamák sétáltatták eladó leányaikat a Mátyás királyról elnevezett Főtéren, Szent Mihály gót temploma körül. Ősszel megelevenedett a méltóságteljes Unio utca környéke és gazdag meg szegény mágnások vörös frakkja libbent a mágnás kaszinó felé. Télen bálok voltak és bazárok, ahol összetalálkoztak egyetemi gyerkőcök, városi urak, polgárok és imádandóan finom mágnásasszonyok.

Reményik Sándor: Benéz a havas (1922) szerkesztés

Benéz a havas kéken Kolozsvárra.
A nagypiacról tisztán látható,
Amint a Monostor utat bezárja.
Most úgy érzem: ott vége a világnak.