Boldogság

pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális vagy érzelmi elégedettségi állapot
Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. (Zsoltárok 32,1-2)

Idézetek a boldogságról Szerkesztés

 • A boldogság emléke már nem boldogság, de a fájdalom emléke még fájdalom. – George Gordon Byron
 • Az ember élete két részből áll. Az elsőben reménylünk egy boldog jövőt, a másodikban bánkódunk elkövetett hibáink felett. E két időszak között alig marad egy percünk a csendes, boldog élvezetre. – Széchenyi István
 • Azok a dolgok, amelyekre leginkább áhitozunk, nem történnek meg, vagy ha megtörténnek is, nem abban az időben és nem olyan körülmények között amikor szertelen örömet okoznának. – La Bruyére
 • Ki bánatot sosem ismert: boldogságot meg sem ért. – Rusztaveli
 • A boldogság könnyelmű fruska, nem időz sokat egy helyen, hajad szemedből elsimítja, megcsókol, s tűnik hirtelen. – Heinrich Heine
 • A boldogság nem könnyű dolog. Önmagunkban meglelni nagyon nehéz, másokban meglelni lehetetlen. – Chamfort
 • A boldogság vagy boldogtalanság egy sereg olyan dologtól függ, amely nem látszik, amelyről nem beszélünk, s amelyet nem is lehet elmondani.– Chamfort
 • Nem boldog, aki nem akar boldog lenni. – Joubert
 • ...ha boldogságunk van, mindenünk van; ha pedig nincs, mindent elkövetünk, hogy megszerezzük. – Epikurosz
 • ...lehetetlen boldognak lenni, ha nem akarjuk; akarni kell tehát a boldogságot és megteremteni. – Alain (?)
 • Nagyon kevés kell ahhoz, hogy boldoggá tegyenek minket, de ahhoz, hogy azok is maradjunk, több kell,mint amennyi a mennyben és a földön csak megtalálható. – Joseph Heller

Attól, hogy még orvos vagy,
Beteg is lehetsz.
Attól még, hogy bíró vagy,
Bűnös is lehetsz.
Attól még, hogy ember vagy,
Boldog is lehetsz! – Fodor Ákos

 • Nem teheted boldoggá az embereket a te metódusod szerint, hagynod kell őket boldoggá, vagy boldogtalanokká lenni a maguk módján. – Marcus Aurelius
 • A természet folyvást gondoskodik az emberi boldogság legfőbb eszközeiről. Figyeld meg, mint nő a gabona, mint fakad a bimbó; haladj ziháló tüdővel az eke mögött; olvass, gondolkodj, szeress, mert ezek a dolgok, amik az embert boldoggá teszik. – Puskin
 • Boldogságunk kilenc tizede az egészségen alapszik. – Arthur Schopenhauer
 • A boldogság, kedveseim, a magunkfelejtő szeretettől hajtott, egy nyelvet beszélő és egy nyelvet valló közösségért végzett sikeres munka öröme. – Mezei Mária
 • A boldogok természetesnek veszik azt, ami körülöttük történik. Franz Kafka
 • Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket. – Charlotte Bronte
 • A kapcsolatok célja nem az, hogy általuk rálelj a teljességre, hanem általuk megoszd a teljességedet másokkal. Nem az, hogy felleld az örömöd, hanem megoszd az örömödet. Nem az, hogy megtaláld a boldogságot, hanem hogy megoszd a boldogságodat. – Neale Donald Walsch
 • A boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem bennünk van. – Lev Tolsztoj
 • Boldogok,akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak. – Gyökössy Endre
 • Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára. – Gyökössy Endre
 • Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz. – Gyökössy Endre
 • Boldogok,akik észreveszik a diófában a bölcsőt,az asztalt és a koporsót,és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is. – Gyökössy Endre
 • Boldogok,akik figyelnek mások hívására anélkül,hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői. – Gyökössy Endre
 • Boldogok,akik tudják,hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük. – Gyökössy Endre
 • Boldogok,akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz. – Gyökössy Endre
 • Boldogok,akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni,mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra. – Gyökössy Endre
 • Boldogok,akik csodálkoznak ott is,ahol mások közömbösek,mert öröm lesz életük. – Gyökössy Endre
 • A boldogsághoz nem vezet út. Az út maga a boldogság. – Buddha
 • Kaphatsz elég boldogságot,hogy kedvessé tegyen; elég nehézséget,hogy erőssé tegyen; elég fájdalmat,hogy emberivé tegyen; elég reményt,hogy boldog lehess.– Paolo Coelho
 • A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,egyetlen titka:adni,mindig csak adni. Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet és sok–sok önzetlen, tiszta szeretetet.– Goethe
 • A boldogság mindig kicsinek tűnik,amíg csak a saját kezedben tartod. De engedd szabadjára, és azonnal megtanulod,mennyire nagy és értékes. – Makszim Gorkij
 • A mesterség, boldog lenni: igen könnyű,de ritka. Nem kell azért messze menni,bennünk van a titka. – Kisfaludy Sándor
 • A boldogság csak egy–egy rendkívüli pillanat,legfeljebb perc. A többi csak a rá való emlékezés. – Dallos Sándor
 • Sokan a boldogságot az embernél magasabb régiókban keresik,mások lejjebb. Holott a boldogság emberi mértékre van kiszabva. – Konfuciusz
 • A boldogság azokra talál rá, akik egymást boldogítják. – kelta mondás
 • Az igazi boldogság forrása önmagunkban rejlik,és mások nem tehetik igazán boldogtalanná azt,aki boldog akar lenni. – Rousseau
 • Emlékezz arra,hogy a boldogság nem attól függ,hogy ki vagy,vagy mi van veled. Egyedül attól függ,hogy mit gondolsz. – Carnegie
 • Boldog csak az,akinek szíve megtalálta a békességet... Békesség pedig csak ott van,ahol minden szenvedély és bűn tüze kialudt. – Buddha

Ismeretlen szerzőktől Szerkesztés

 • A boldogság az önzetlen vágyak kielégülésének egyensúlya. De mivel az önzetlen vágyak száma kimeríthetetlen, mint a tenger tartós boldogság nincsen.
 • Sokféle boldogság van az életben. De a legnagyobb talán az, amikor hosszú távollét után ismét találkozunk szeretteinkkel.
 • A legnagyobb boldogság, ha tudhatjuk, hogy szeretnek azért, amilyenek vagyunk, pontosabban annak ellenére amilyenek vagyunk.
 • Amikor a boldogság egyik kapuja bezárul, egy másik kinyílik előttünk. Néha olyan sokáig nézzük a bezárt ajtót, hogy nem vesszük észre azt, amelyik kinyílt. - Keller
 • A boldogság, akár a jó barát, néha váratlanul állít be, többnyire olyankor, amikor nagyon el van az ember foglalva valami egészen mással.
 • ...a boldogság nem földi javakon, hatalmon vagy hírnéven múlik, hanem azon, milyen a viszonyod azokkal az emberekkel, akiket szeretsz és tisztelsz.
 • Nem teheted maradéktalanul boldoggá azt, akit szeretsz, akár minden kívánságát teljesíted is, ha Te magad nem vagy boldog.
 • A boldogság olyan, mint a levegő: csupán a hiánya tűnik fel.
 • Ne várj arra, hogy a boldogság megkeressen, neked kell rátalálnod. - Keresztes Attila PhS