A magyarellenesség (magyargyűlölet, hungarofóbia) az idegengyűlölet egy formája, ami magyarok ellen irányul, célpontjai ma főként a trianoni békeszerződés után alakult Magyarországgal szomszédos országokban kisebbségben élő magyarok. A magyarellenes személyeket magyarellenesnek, magyargyűlölőnek vagy hungarofóbnak nevezik.

Külföldiek szerkesztés

 • I.C. Bratianu, román miniszterelnök, 1920. július l: „Nem nyughatunk addig, amíg a magyar népet gazdaságilag és katonailag tönkre nem tesszük, mert mindaddig, amíg Magyarországon az életképesség csírája megvan, mi magunkat biztonságban nem érezhetjük!"Forrás?
 • A magyarok erőszakosak, az öngyilkosságig szenvedélyesek, túl gyorsan mondanak ítéletet, szűklátókörűek, antiszemiták és rasszisták. Ha meglátsz egy magyart az utcán, menj oda és vágd pofán! Ő tudni fogja, hogy miért kapta. – Joe Esterhas magyar származású amerikai forgatókönyvíró[1]
 • [Magyarországon] Az elmúlt tíz évben folyamatosan rosszabbodott a helyzet. A szélsőjobboldal és az antiszemiták uralkodnak. A magyarok régi káros szenvedélyei – a hazugság, a dolgok elfojtására való hajlam – jobban jellemzők, mint valaha. Magyarország a háborúban, Magyarország és a fasizmus, Magyarország és a szocializmus: semmi nem kerül feldolgozásra, mindent csak megszépítenek. – Kertész Imre [2]
 • „A magyar genetikusan alattvaló. József Attila talált mentséget: „ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ.” De ez nem mentség arra, hogy a magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire.
Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt.” – Kertész Ákos [1]

Magyarországon szerkesztés

 • ... Ha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit a magyar kultúrában, amit ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bőgatya és a fütyülős barack.
  Landeszmann György főrabbi interjú, „Zsidók és magyarok“ (Ományi Kálló Gyöngyi). Az eredetileg az Igen cimü katolikus lapba karácsonyi számába készült interjú a Heti Magyarország -ban jelent meg. In: Heti Magyarország 1993. február 26.(XXX.évf.-9./1517./sz.-9.l.) [2]

A magyar belpolitikában szerkesztés

 • Ennyi rúgás után nem érhette váratlanul a nemzetet, hogy 40 ultraliberális, úgynevezett értelmiségi - mintegy kedvet kapva a rúgáshoz - egy csákvári magyar fiatalembert vélhetõen halálra rugdosó és ütlegelõ csoport befogadásáért nyilvánított köszönetet a francia nemzetnek és a francia miniszterelnöknek. Hazaárulóknak csak azért nem nevezhetjük õket, mert soha nem azonosultak egy lélekrezdülésnyire sem a magyar néppel, annak sorsával, történelmével, kultúrájával, életével. Ki kell mondanunk, hogy személyükben egy kisebbségtöredék az ország legnagyobb lélekszámú stigmatizált kisebbségét kívánja maga elé állítani, ha kell, túszul ejteni, hogy legalantasabb magyarellenes ösztöneit kiélhesse; izraeli bajtársait felhasználva, a Magyar Köztársaság alkotmányát durván megsértve etnikai, faji jellegû uszítást visz végbe.
  Hegedűs Lóránt, parlamenti felszólalás, a zámolyi romák befogadásáért a francia kormánynak köszönetet mondókat bírálva, 2001. március 27. [3] [4]
 • Magyarországon ma állami pénzen folyik a keresztény- és magyargyűlölet propagálása. Mint ebben az épületben is mellettünk, amely oly nagymértékben kielégíti a tartalom és forma egységének marxi követelményét. Szennyes kívülről, szennyes belülről. Holott milliókat kap keresztény- és magyarellenes műsorfolyamának propagálására.
  Lovas István Zéró tolerancia a gyűlölet ellen című beszédéből a Tilos Rádió elleni tüntetésen, 2004. január 11. [5]
 • Mert ha igaz, hogy a demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz, úgy igaz az is, hogy a köztársaság, amit építünk vagy magyar lesz, vagy nem lesz. Mert ha magyarellenes lesz, vagy zsarnokságba, vagy anarchiába süllyed.
  Áder János, A KDNP küldöttgyűlésén elmondott beszédéből, Budapest, 2004. november
 • A keresztény- és magyarellenes SZDSZ által vezérelt posztkommunista-szocialista kormány a magyarság biológiai és szellemi-kulturális fennmaradását veszélyezteti.
  Tóth Gy. László, Magyar Demokrata, [6]
 • 3 pont. Szélsőséges nemzet és magyarellenes MSZP-t és SZDSZ-t törvényellenesnek nyilvánítjuk. Nevüket törölni kell a demokratikus pártok közül és tagjaik soha semmilyen választáson ne indulhassanak
  Ekrem-Kemál György, Kossuth tér, Budapest, 2006. szeptember 23., Index Videó
 • Minden országnak van családtámogatási rendszere. Magyarországnak is volt és most is van. Amikor polgári kormány volt Magyarországon, bevezettük a gyermekek után járó adókedvezményt, amelyről kimutatható, hogy a családok 85 százaléka teljes egészében igénybe tudta venni, 13 százaléka pedig részben. Ezt a rendszert megszüntették, nincs többé gyermekek után járó adókedvezmény, mint ahogy eltörölték a rendszeres gyermekvédelmi támogatást is. A családi pótlék kétszeresére emelése a legtöbb család számára ezt nem ellensúlyozta. Talán épp Szentesen jártunk egy olyan családnál, ahol kilenc kiskorú gyermeket nevelnek. Kiszámolták, hogy a régi rendszerhez képest ebben az újban el fognak veszíteni évente 85.000 forintot, ami az ő számukra óriási pénz.
 • Nos, nem csoda, ha Magyarországon ma úgy fogalmaznak az emberek, hogy az adórendszer munka- vállalkozás- család- és magyarellenes.
  Orbán Viktor a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén elmondott évértékelő beszédéből, 2006. január [7] [8]
 • A Hazafias Magyarok Szövetsége keresztyén erkölcsi alapon álló nemzeti radikális politikai mozgalom, melynek célja a nyílt gazdasági, társadalmi, politikai és szellemi-erkölcsi válságban a pártok által meg nem szólítható, de a fennálló magyarellenes hatalommal szemben valódi ellenállásra képes és hajlandó honfitársaink hiteles, a hatalom ügynökeitől és politikai kalandoroktól mentes, hatékony és céltudatos összefogása a honi sajtó- és pénzügtyi diktatúra minden idők legaljasabb és legelvetemültebb politikai elitjének megdöntése érdekében.
  Hegedűs Lóránt, Magyar Fórum, XIX. évf. 6. szám, 2007. február. 8, [9]

Források szerkesztés

 1. Idézi: Torkos Matild Kettős mérce alatt a Kossuth tér és a diplomatanegyed című cikkében. – Magyar Nemzet 2007. február 9. Az idézet eredeti forrása és a fordító személye nincs megadva.
 2. Hazugok és antiszemiták országa: Kertész Imre a magyarokat szidja – A német Die Welt című lapban megjelent interjú Magyar Távirati Iroda által kiadott ismertetése. Magyar Nemzet 2009. november 8.
A Wikipédiában további adatok találhatóak