Miskolc

magyarországi megyei jogú város, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelye

Miskolc Északkelet-Magyarország legnagyobb városa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelye, Budapest, Debrecen és Szeged után Magyarország negyedik legnépesebb városa.

Idézetek Miskolcról

szerkesztés
 • Miskolc a legnagyobb jövőjű magyar város. [1]
 • Én nagyon szeretem Miskolcot. Mindig gyönyörködtet az a pezsgő élet, amely utcáin folyik. Az alföldi nagy városok este kilenckor álomba borulnak, itt szinte fővárosi élet van éjfélig s még tovább. És minden akcióra hajlamos ez a város. A miskolci iparos és kereskedő olyan lendülettel él, hogy gyakoribb az, hogy túlméretezi üzletét s műhelyét, mint az, hogy szűkmarkúan és fösvényen kimaradjon a fejlődésből. [1]
 • Akkora vitalitás van ebben a városban, hogy ha a legcsekélyebb lehetőség nyilik meg a számára, óriási energiák fognak munkába lépni. [1]
 • Csodálatos, hogy a kormányzat még nem vette észre a Miskolc-körzet rendkívüli jelentőségét. [1]
 • A nagy Miskolc pedig a nemzeti jövő egyik legfontosabb kincse lesz. [1]
 • Tartom a jusst az Avashoz. Az Avas aljáról származni felér egy nemesi levéllel.[2]
 • Tudjátok-e, hol van Diós-Győr?
  Láttátok a regényes tájt:
  A bércet és barlangot, melyet
  Az őserő építe, vájt? [3]
 • Ebéd alatt kompánia alakult, kirándulni Diósgyőrre a hámorba. Nekem tetszett ez a legjobban, mert Diósgyőr vidékét már oly rég s oly sokszor hallottam magasztalni, s még nem láttam. Sokat vártam, de még többet találtam. Oh e bájos völgy, alig félórányira Miskolctól. A völgy elején fekszik a falu, s benne nagy Lajos király leányának, Máriának kastélya. Most már csak rom, természetesen. Négy tornya áll még, az is csak félig, csonkán. Ha lakhelyéről megitélhetjük lelkét, a királyi hölgy költői lélek volt, s azért – mindamellett, hogy… volt – tisztelet emlékének. A falun belül, hol a hámor van, egyre szűkebb lesz a völgy s végre egészen kősziklák közé szorul, meredek, vad kősziklák közé, s az út fölfelé tart kanyargósan a Szinva partján, mely számos zuhatagot képez, fönn pedig a hegyen tóba gyűl, melynek vize sötétzöld, minthogy tükre az őt környékező bércek erdejének. Az ember azt gondolja, hogy legalább is Helvéciában van, Helvécia valamelyik szebb vidékén. S hogy semmi ne hiányozzék, a természet barlangot is helyezett e völgybe, még pedig csepegő barlangot. Az igaz, hogy Aggtelekhez képest semmi, de minthogy ebbe nem fáklyákkal, hanem csak gyertyákkal járnak, az aggtelekinél sokkal tisztább, fényesebb s ez pótolja némileg a nagyszerűséget. [4]
 • Már estve volt, midőn a városba hajtattunk, s kellemetlen kinézésűnek tetszett a külseje: elkezdettünk Murányinéval röhögni fölötte, hogy majd vajon melyikében ezen Rondelláknak fognak nekünk színpadot építeni? Amint így mókázunk, egyszer csak egy széles, mély árokba éreztük magunkat leereszkedve. [...] Azon az árkon kellett akkori időben a városba leereszkedni. Azonban midőn abból kiértünk, egyszerre a városban találtuk magunkat. Már akkor minden ház ablakából gyertyavilág özönlött felénk, alacsonyabb, magasabb házakból egyaránt. Szép este volt, s bár késő, de mégis sok csinos nép sétált az utcákon. Ez már mindjárt más hangulatba emelt bennünket. [5]
 • Itt Miskolcon játszottunk folyvást; mindig szép közönség volt. Itt szerették akkor a szép szomorújátékokat, drámákat.[5]
 • ...és a természetes súlypontjában ennek a vidéknek nem Kassa áll, hanem Miskolc. Miskolc fejlődik tehát, nem Kassa, az Alföldhöz is közelebb van, s nem egy zárt medencére támaszkodik, mint Kassa, Pesttel is szomszéd, és ami Kassára legnagyobb kár, éppen azon az úton, amelyik innen Pest felé visz. Itt Kassán sokszor hallani, hogy a város Miskolc miatt nem fejlődik. Miskolc kapja a jó vasúti összeköttetéseket [...] Miskolc mindent megkap, még talán hajózható csatornát is. [...] De azért jó itt: Kassa a becsületes polgári megállapodottság városa. A kereskedelmi utazók szeretik tisztességes, megbízható közönségét. Nem úgy Miskolcét: Miskolc veszedelmes város, az utazók félnek tőle, rosszakat beszélnek róla és csakugyan, mind ott csinálják a nagyobb üzleteket és csakugyan, lassanként egészen kihúzza a talajt Kassa lába alól. [6]
 • Miskolcon többször laktunk. De alig
  emlékszem rá… Tűzijáték vakít:
  avasi ünnep? Egyszer egy hatost
  kaptam egy nénitől! És villamost
  ott láttam először, s – mint csöpp gyerek –
  óriási búzavásárteret. [7]
 • Amit magamnak leszűrtem igazságként: nem születik miskolcivá az ember, még akkor sem, ha Miskolcon születik, de miskolcivá lesz vagy miskolcivá lehet, hogyha vannak olyan emberek, akik felvállalják ezeknek az ismereteknek a közvetítését.[8]

Külső hivatkozások

szerkesztés
A Wikipédiában további adatok találhatóak
Miskolc témában.
 
Wikiszótár
Keress rá a(z) Miskolc címszóra a Wikiszótárban!