„Luther Márton” változatai közötti eltérés

 
* Légy bűnös és vétkezz erősen, de higgy erősebben s örvendj Krisztusban.
* Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. (Itt állok, másként nem tehetek. Isten segítsen meg. Ámen.) (Állítólagos beszéde a Worms-i birodalmi gyűlésen. 1524 Április 18)
* Aki nem szereti a bort, az asszonyt és a dalt, bolond marad egész életében.
* Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.
* Semmit sem veszíthetek, mert semmim sincs.
* Erős a bor, erősebb a király, még erősebbek az asszonyok, de az igazság a legerősebb.
* Itt állok! Másként nem tehetek...
* Íme, beláthatod, hogy bár Isten engedi a gonoszt, amikor a Gonoszban és a Gonosz által cselekszik, de mégsem cselekszik gonoszul, noha a gonoszt a Gonosz által végezteti el.
* Wir sein pettler. Hoc est verum. (Koldusok vagyunk. Ez az igazság.)
* Vernunft... ist die höchste Hur, die der Teufel hat. (Az Értelem... az ördög legnagyobb szajhája.)
* Az értelmet át kell verni, meg kell vakítani, és el kell pusztítani. A hitnek lábbal kell taposnia minden értelmet, érzéket, és megértést, és bármit is lát figyelmen kívül kell hagyni és... semmit sem ismerni, csak az Úr szavát.
* Úgy gondolom, hogy (a lőfegyvereket) maga a Sátán találta fel, mert ellenük nem lehet közönséges fegyverekkel és ököllel védekezni. Minden emberi erő elszáll, amikor lőfegyverekkel találkozik. Az ember meghal, mielőtt meglátná mi közelít.
* Isten kegyelméből, igen jól ismerem a Sátánt. Ha a Sátán így ki tudja fordítani Isten szavát, és megrontani az írásokat, akkor mit fog csinálni az én szavaimmal - vagy másokéval?
Névtelen felhasználó