Szerelem

erős kötődést vagy vonzódást jelölő érzelem

Különböző idézetek szerelem témában.

Pierre Auguste Cot (1873)
 • Csak a szerelmes férfi féltékeny, de a nők szerelem nélkül is azok.
 • Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom.
 • Lehetünk szerelemesek boldogság nélkül és boldogok szerelem nélkül. Az volna az igazi csoda, ha úgy lennénk szerelmesek, hogy egyúttal boldognak is éreznénk magunkat.
 • Az igazi szerelmes sohasem telik be kedvese élvezésével.
 • A szerelemben a hallgatás gyakran mélyebbre ható szónok, mint a szó.
 • A távollét csökkenti a közepes szerelmet - gyarapítja az erőset, mint ahogy a szél kioltja a lámpát, de szítja a tüzet.
 • Csak az tudja, hogy mi a szerelem, aki remény nélkül szeret.
 • A szerelmet nem meríti ki hét vagy óra,ítéletnapig szilárdan kitart.
 • Az első szerelem úgy forr,mint az újbor,de minél öregebb és tisztább,annál csendesebb lesz.
 • A szerelemmel nem pusztítasz el senkit és semmit,a hazugsággal viszont megölöd önmagad és az életet.
 • A szerelemnek még a bolondsága is nagyobb bölcsesség,mint a filozófusok minden tudománya.
 • A szerelem az élet nagy ajándéka,és aki nem nyújtja ki utána a kezét,az sohasem élte az életet a maga teljes módján.
 • Az igazi szerelemnek megvannak a maga előérzetei,és tudja,hogy a szerelem szerelmet gerjeszt.
 • ...az igaz szerelem osztatlan,egészen magától támad,s nem lehet kényszeríteni.
 • Minden hiába! Élet koronája te vagy szerelem!
 • A szerelem olyan,mint a fa: magától növekszik, mély gyökeret ereszt egész valónkba és gyakran tovább zöldül a szív romjain.
 • Szerelemmel múlik az idő, idővel múlik a szerelem.
 • A féltékenység legjobb gyógymódja,ha megbizonyosodunk arról,amitől annyira féltünk... Ezzel ugyanis vége az életnek vagy vége a szerelemnek. Keserű orvosság,de még mindig szelídebb,mint a kétség és a gyanú.
 • Nincs olyan álarc,amely sokáig takarhatná a szerelmet ott,ahol megvan, vagy színlelhetné,ha nincs meg.Mikor túlságosan szeretünk,nehéz észrevenni,hogy már nem szeretnek bennünket.
 • A legszebb szerelem sem jut el messzire, ha csak nézik a múlását. Dédelgetni kell, mint egy kedvenc gyermeket.

Kortársak

szerkesztés
 • A szerelemnem egy, hanem az egyetlen lehetőség, hogy boldogok legyünk.
 • A szerelembe - mondják, belehal, aki él, de úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér.
 • A szerelemben nincsenek évek, a szerelemben csókok vannak. A szerelemben jaj a fösvénynek! A szerelemben csak azok élnek,kik szerelemből mindent odaadnak.
 • Szerelem, ha egyik a másikat repülni hagyja, de ha lezuhan,fél szárnyát kölcsönadja.
 • A nagy szerelem erőt ad a hűséghez.
 • A szerelem jó, a szerelem fáj.
 • Nincs kéznél, kit úgy szeretnél? Azt szeresd hát, ki kéznél van épp!
  • Jack Murphy
 • A szerelem varázsló, mágus, az értéktelent örömmé változtatja, királyt formáz közönséges sárból.
 • Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem.
  • (magyar népdal)

A költészet

szerkesztés
Terád gondolok szerelmem, kínban és örömben égve,
távol vagy tőlem e súlyos, e sorsdöntő órán,
mégis mellettem állasz. Boldogan fogom a kezed.
Magamba ölellek, mint mikor fiadat fogantam,
sikoltok most is, mint akkor a kerti lugasban.
De akkor a kéj kínjától, most a kín gyönyörétől.
Akkor, mert méhembe zártan a Fiút, most, mert átadom néked,
ki messze vagy tőlem e súlyos, e sorsdöntő órán
s tán halálod kínjában rágod az idegen földet,
mint én harapom s tépem az itthonit, életadómat.
Ha meghalok, együtt járunk Aaru Mezején, együtt
a gyönyör Ligetében, ó, szerelmem, távoli kedves..."
Kodolányi János "óegyiptomi" szerelmesverse, Az égő csipkebokor c. regényből


Hét napja is elmúlt, hogy utoljára láttam a kedvest,
Rámtört a betegség,
Testem is elnehezült,
nem viselek gondot magamra sem én már.
Hiába a tudós orvosok látogatása,
Nem enyhül meg szívem a gyógyszereiktől.
a varázsló főpapok sem sokat érnek,
hogyan is tudnák ők, mi az én nyavajám!
Csak hallanám: "íme, ő jön!" - talpra ugornék,
Az ő neve mindjárt orvosol engem.
Küldönceinek érkezte, távolodása
Ez az én szívem patikája.
[...]
(óegyiptomi szerelmesvers, részlet)


A szerelem, a szerelem,
A szerelem sötét verem;
Beleestem, benne vagyok,
Nem láthatok, nem hallhatok.
Őrizem az apám nyáját,
De nem hallom a kolompját;
Rá-rámegy a zöld vetésre,
Hej csak későn veszem észre.
Telerakta édesanyám
Eleséggel a tarisznyám;
Elvesztettem szerencsésen,
Lesz módom a böjtölésben.
Édesapám, édesanyám,
Ne bizzatok most semmit rám,
Nézzétek el, ha hibázok -
Tudom is én, mit csinálok!
Petőfi Sándor: A szerelem, a szerelem...